KARABÜK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

GENEL KURUL İLANI

İLAN

 

          Karabük İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin, Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2017 tarihinde Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı Salonunda’’ Saat:14.00’da aşağıdaki Gündem maddeleriyle yapılacaktır.

           Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2017 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

          

                                                                                Mustafa  BOZ                            Fuat ALPAY

                                                            Yönetim Kurulu Başkan Yrd.            Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

            GÜNDEM :

           

1-Açılış ve Yoklama,

2-Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

4-26.08.2016 tarih ve 29813 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerinin uyarlandığı Karabük  ili Arı Yetiştiricileri Birliği Kuruluş Belgesindeki 1-2-3-14-27-38-42-45 ve 46. Maddelerinin  intibakı,

5-2014-2015 ve 2016 Dönemlerine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının, Bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası,

6-2017 ve 2018 Yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,

7-2017-Yılı Üye giriş aidatının, üye yıllık aidatının ve yıllık hizmet bedellerinin belirlenmesi, 2018  yılı ve bir sonraki  genel kurula kadar  her yıla ait Üye giriş aidatının, üye yıllık aidatının ve yıllık hizmet bedellerinin anasözleşmenin 12. ve 13. Maddelerinde belirtilen limitleri aşmamak kaydıyla yönetim Kurulunca yıllık olarak  belirlenmesine yetki verilmesi,

8-Üyelere her yıl ödenmekte olan  arı kovan Destekleme bedelllerinin   Bakanlıkca Birlik hesabına gönderilmesi durumunda, Bakanlığın talimatlarıda dikkate alınarak imza karşılığı üyelere elden ödenebilme veya şahıs hesaplarına  aktarılabilme ve bu esnada yıllık aidat ve Kayıt hizmet bedellerinin destekleme bedelleri üzerinden kesinti yapılarak tahsil edilebilmesi  hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9-Kuruluş belgesinin 24. Madde 1. Fıkrasının e bendinde  ve 2. Fıkrasının ç,d,e,h,i,j,k  bendlerinde yer alan Genel Kurul’un devredilebilen görevleri hususunda, birlik Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

10-Danışman veya eleman çalıştırma, Büro veya dolum tesisi için gayrimenkul alımı veya kiralanması, gayrimenkul alımı için ihtiyaç duyulması halinde borçlanma, kredi çekme  veya taksitlendirme yapma konusunda  Birlik Yönetim Kurulunun Yetkili kılınması,

11-Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim ve   Denetim Kurulu üyelerine  verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,

12-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi,

13-Dilek ve Temenniler,

14-Kapanış.

 

  
1155 kez okundu

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret67186
Üyelik Girişi
AlışSatış
Dolar12.650712.7014
Euro14.269314.3265
Hava Durumu
Saat