KARABÜK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Hakkımızda

                           

                               Kuruluş Gerekçesi ve aşaması
                  

         Karabük Arı Yetiştiricileri Birliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın görev alanına giren 4631 Sayılı Kanun çerçevesinde 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri" hakkındaki  yönetmelik esasları doğrultusunda  yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ve ilçelerimizden  arıcılığa gönül vermiş 7 arıcımızın müracaatları ile kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Birliğimizin kuruluşu 25 Haziran 2004 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kuruluş çalışmalarımız tamamlanmış ve tüzel kişilik kazanılmıştır.17 Eylül 2004 tarihine kadar üye olan 34 arıcının katılımı ile Kuruluş Genel Kurulu yapılmıştır. Birliğe 50 adet ve üzerinde arısı olup da üye olan arıcı sayımız 2004 yılı sonunda 51 kişiye, 2005 yılı sonunda 75 kişiye, 2006 yılı sonunda 89 kişiye  ve 2007 yılı sonu itibarıyla da  103 kişiye ulaşmıştır.
Arı sayısı 50'nin altında olan arıcılarımızda Birlik hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Birliğimize üye olabilmektedirler ve bu güne kadar da 128 arıcımız aday üye olmak üzere toplam da 231 üyemiz Birlik çatısı altında toplanmıştır.
Birlik olarak çalışmalarımızı kuruluşumuzdan bu yana İl Tarım Müdürlüğünden doğru yürütmekteyiz.
Amaç     :
Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, bunların Damızlık Ana Arı , Ana Arı kayıtlarının tutulması, arıcılık teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliğinin planlayacağı her türlü arı  yetiştiriciliği çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet verir.

  
ÇALIŞMA KONULARI
Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a) Merkez Birliğince planlanan programları uygulamak,                                  
b) Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
c) Arı kolonisi, Ana Arı ve Damızlık Ana Arı Kayıt faaliyetlerini yürütmek,
d) Veteriner Hekim denetiminde üyelerin arılarının sağlık hizmetlerini vermek, hastalık teşhis ve tedavisine yönelik  arı sağlığı ile ilgili ilaç ve malzemeleri temin etmek ve dağıtmak,
e) Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,
f) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, bunun için kurs, seminer vb. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve haberleşmeyi sağlamak,
g) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
h) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan Damızlık Ana Arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,
ı) Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
j) Üyelerce yetiştirilen Damızlık Ana Arı, Ana Arı ve arı kolonilerinin satışını organize etmek, yetiştirilen ekotipleri tanıtmak,
k) Üyelerinin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları, ürün işleme ve girdiler ile ilgili tesisler kurmak, kiralamak ve işletmek,
l) Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
m) Arı Kolonileri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
n) Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,  
o) Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,
p) Damızlık Ana Arı, Ana Arı üretimi ve arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde bu işler için şirket kurmak,
r) Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre , sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak.
s)Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,
ş) Ballı bitkilerin ekim, dikim ve korunmasında aktif görev almak,

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret67184
Üyelik Girişi
AlışSatış
Dolar12.650712.7014
Euro14.269314.3265
Hava Durumu
Saat